Pro každý druh zboží se najde řešení

Od té doby, co se začaly používat na přepravu zboží palety, ušetří se mnoho času i nákladů. Rozhodně dobrým nápadem bylo sjednotit tyto přepravní pomůcky, protože se tak dají stohovat a je s nimi daleko snazší manipulace – například vysokozdvižným vozíkem. Nemusejí se převážet prázdné, ale vlastně jsou stále v oběhu po celém světě. Palety jsou zkrátka fenoménem světa dopravy a přepravy. Hlavně ty, které jsou označené jako EUROPALETY.

  • Někdy ale vznikne problém a tento druh přepravních pomůcek nelze použít.
  • Většinou se jedná o nepevné druhy zboží, které potřebují oporu i z boků.

boxy ze dřeva

Pro tyto případy a pro tyto přepravce jsou k dispozici paletové ohrádky. Také jsou známé pod označením nástavce. Tyto nástavce slouží k upevnění transportovaného nákladu. Ohrádka se jednoduše nasadí na podlážku, kterou tvoří paleta, a tím je zajištěno, že zboží neopustí své stanoviště. Pokud má přepravce zájem, je možné vše doplnit ještě třetím dílem, který tvoří víko.

  • Nástavce jsou v podstatě rámy, které mají výšku dvacet centimetrů a rozměry osmdesát krát šedesát centimetrů.
  • V rozích mají instalované panty, které slouží k upevnění nejen na paletu, ale také na sebe.
  • Proto lze jednotlivé ohrádky stohovat i jednu na druhou až do získání žádané výšky.

Klasické i atypické rozměry

Tyto nástavce lze po dohodě se zákazníkem vyrobit https://www.paletymorava.cz/paletove-ohradkyi v atypických rozměrech. Využití těchto přepravních pomůcek je v mnoha směrech výhodnější nežli používání kartonových krabic.

  • Papír je sice oproti dřevu lehčí, ale rozhodně nezajišťuje dobrou oporu.
  • Kromě toho se i tímto způsobem šetří životní prostředí.

několik palet

Kartonové krabice se musejí většinou zlikvidovat a na příští použití vyrobit opět nové. Zatímco dřevěné palety i ohrádky jsou použitelné mnohokrát. Proto najdou využití téměř ve všech odvětvích průmyslu.