Díky kobercům od nás vyřešíte problém s hlukem, který působíte sousedům


Pokud bydlíte v panelovém domÄ›, můžete Å™eÅ¡it nepříjemný problém, kterým je hluk. Pokud tento hluk působí nÄ›kdo vám, to znamená nÄ›kdo z vedlejšího bytu Äi bytu nad vámi, budete se s ním muset domluvit na nÄ›jakém Å™eÅ¡ení. Pokud vÅ¡ak hluk působíte vy sami, tedy máme na mysli například vaÅ¡e malá dítka nebo vnouÄata, která se samozÅ™ejmÄ› neudrží a bÄ›hají a dupou a ruší ty, kteří bydlí pod vámi, nabízíme vám velmi elegantní Å™eÅ¡ení, jak odvrátit rozkol mezi vámi a sousedy. VsaÄte na koberce metráž a pÅ™ikryjte veÅ¡keré podlahové plochy, kam mají vaÅ¡e dÄ›ti přístup.

Na obsahu vaší peněženky nezáleží

AÅ¥ už jste nároÄní nebo ménÄ›, v každém případÄ› si u nás vyberete jak podle vaší peněženky, tak i podle designu, který vám bude nejbližší. S výbÄ›rem není dobré spÄ›chat a unáhlit se, neboÅ¥ vybíráte komoditu, která vám má sloužit i Å™adu let, a je důležité, abyste i po dlouhé dobÄ› byli maximálnÄ› spokojeni. VeÅ¡keré své dotazy zaÅ¡lete prostÅ™ednictvím kontaktního formuláře nebo zvolte telefonické kontaktování v každý pracovní den.