Vsadíte na 3D tisk?


Lidstvo je daleko vyspÄ›lejší než jacíkoliv jiní tvorové obývající naÅ¡i planetu. Dotáhli jsme to tak daleko, že už nemusíme využívat jenom to, co je nám poskytnuto matiÄkou přírodou, ale můžeme si tuto i pÅ™etvářet k obrazu svému. ProstÄ› jsme se my lidé nauÄili vyrábÄ›t to, co ke své existenci na dostateÄnÄ› vysoké úrovni potÅ™ebujeme. A dotáhli jsme to až tak daleko, že už vlastnÄ› to potÅ™ebné nemusíme zhotovovat ani vlastníma rukama. I proces výroby už jsme dokázali maximálnÄ› zdokonalit.

My lidé si tak sice stále jeÅ¡tÄ› nÄ›kdy vyrábíme nÄ›co vlastníma rukama, s využitím nÄ›jakých tÄ›ch jednoduchých nástrojů, ale tím to už ani zdaleka nekonÄí. Umíme už vyrábÄ›t i s pomocí nejrůznÄ›jších strojů, a dokonce už si umíme nejeden výrobek i vytisknout. A to trojrozmÄ›rnÄ›.

tisk 3D

Ano, my lidé už jsme zvládli dokonce i 3D tisk na zakázku. Výrobní postup, při kterém se takové 3D tiskárně předloží model toho, co má vzniknout, a tato už udělá takřka všechnu práci za nás tím, že ho věrně okopíruje.

Jak to funguje? V takové tiskárnÄ› se natavuje zvolený materiál, a tento je posléze vytlaÄován tryskou a ukládán po vrstvách tak dlouho, až je dosaženo výsledku, tedy kopie pÅ™edloženého modelu.

Co se tak dá vyrobit? VlastnÄ› kdeco, co nás jenom napadne. Můžeme si tu nechat zhotovit dejme tomu nÄ›jaké propagaÄní pÅ™edmÄ›ty, ovÅ¡em zrovna tak tu můžeme získat i nÄ›jaký náhradní díl, prototyp budoucího sériového výrobku… A dá se tu samo sebou vyrábÄ›t i sériovÄ›, tedy zhotovovat to, co poputuje přímo k zákazníkům.

obrázek tiskárny

StaÄí se jen na provozovatele takových 3D tiskáren obrátit a dohodnout se. Nejen na tom, co a jak má být vyrobeno, ale tÅ™eba i na dalších pracích, jež mohou na tento tisk navazovat, a samozÅ™ejmÄ› i na cenÄ›, jež tu závisí jak na zvoleném materiálu, tak i na délce a množství odvedené práce.

A pak už není nic nemožné. Vytisknou vám tu to, co potřebujete, k vaší naprosté spokojenosti.