K čemu slouží roleta den noc


Je poměrně obvyklé, že po setmění lidé zakrývají svá okna, zvláště v hustěji obydlených oblastech. Má to samozřejmě svůj důvod – nikdo nechce, aby se mu mohli ostatní lidé dívat do bytu, což jde velice snadno, pokud je uvnitř více světla, než venku. A to po setmění je.

K tomuto úÄelu se nejÄastÄ›ji používají záclony a závÄ›sy, avÅ¡ak ty nepÅ™edstavují jedinou možnost. Narazit můžeme například i na rolety. A aÄkoliv jim mnoho lidí nevÄ›nuje příliÅ¡ pozornosti, existuje jich pomÄ›rnÄ› velké množství druhů.

rolety1

Jedním z nich je pak roleta den noc. Ta je zvláštní v tom, že, jak již název napovídá, blokuje nejen svÄ›tlo uvnitÅ™, aby nebylo zvenÄí vidÄ›t, ale i naopak, bÄ›hem dne dokáže blokovat sluneÄní svÄ›tlo, takže nejenže není vidÄ›t, ven ale je zde dokonce i permanentní Å¡ero až tma.

SamozÅ™ejmÄ› se můžeme ptát, k Äemu by nám nÄ›co takového bylo. Koneckonců, vÄ›tÅ¡ina lidí si ráda pustí sluneÄní svÄ›tlo do svého obydlí – i proto okna zakrýváme jen v noci. AvÅ¡ak najdou se případy, kdy se nám to rozhodnÄ› může hodit.

NejÄastÄ›ji pak na tento typ narazíme v obchodech. Rolety totiž, na rozdíl od záclon a závÄ›sů, nepÅ™itahují takovou pozornost, zvlášť pokud jsou v neutrální Å¡edé Äi Äerné barvÄ›. ProÄ ale blokovat sluneÄní svÄ›tlo, když si tím jen zvyÅ¡ujeme náklady na elektÅ™inu?

rolety4

OdpovÄ›Ä samozÅ™ejmÄ› zní, že jde o zvýšení zisku. Pokud totiž v obchodÄ› máme konstantní, nemÄ›nné svÄ›tlo, pÅ™estaneme vnímat plynutí Äasu. Strávíme tak uvnitÅ™ delší dobu, což v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů i znamená, že si toho více koupíme. A to se obchodům rozhodnÄ› vyplatí.

Co se týÄe využití u soukromých osob, pak i zde máme příklady, kde mohou být užiteÄné. Například nÄ›kdo má stále jeÅ¡tÄ› doma temnou komoru na vyvolávání filmů. A k tomu je potÅ™eba tma. Ne každý vÅ¡ak disponuje dostateÄnÄ› velkou místností bez oken. Tam pak tyto rolety mohou být neocenitelné.

Jak je tedy vidět, své využití rozhodně mají. A nejspíš jej v nejbližší budoucnosti neztratí.