Vyhledávání úniku vody může být pro amatéra velmi obtížné

Unikající voda dokáže způsobit řadu nepříjemností, počínaje zbytečnou finanční ztrátou, kdy musíte hradit protékající vodu a přitom ji vůbec nevyužíváte, až po závažné situace, kdy může dojít k poškození zdiva a k narušení statiky objektu. Jestliže vám voda uniká z prasklé vodovodní trubky, odkud přímo stříká do okolního prostoru, stačí pouze přivolat instalatéra, a ten bude moci provést okamžitý a přesný zásah. Jsou ovšem situace, kdy voda odtéká velmi pomalu, např. mikroskopickou trhlinkou, a tu pak není snadné odhalit běžnou vizuální metodou.

ventily u umyvadla

Představte si situaci, která se doopravdy přihodila, a není smyšlená: Ve sklepě rodinného domu, v oddělené prádelně, začala jednoho dne protékat velmi drobnou, mikroskopickou trhlinkou voda z ocelové trubky ve zdi. A tím, že se to přihodilo ve sklepě, kam se tak často nechodí, se postupně voda rozšířila do zdiva, nasáklo se několik čtverečních metrů nosných zdí a ta začala ztrácet na své původní nosnosti.

vodovodní rozvody

Naštěstí byla závada odhalena včas, ještě před tím, než zdi začaly praskat, a mohlo dojít k sesuvu objektu od základů. Závadu bylo tentokrát snadné odhalit, neboť se vědělo, kudy vodovodní rozvody vedou, ale někdy to tak snadné není a musí nastoupit speciální metody, např. pomocí vodíku, poslechové tyče Hykron, nebo tzv. formovacím plynem s vysokým obsahem dusíku. Tyto metody jsou spolehlivé, netoxické a osvědčené mnohaletou praxí, znají je specialisté v oboru a vyplatí se pro takovéto situace mít uložený na ně kontaktní telefon nebo e-mail.

Instalatérské firmy pochopitelně kromě vyhledávání úniku vody situaci řeší na místě opravou či rekonstrukcí stávajícího vedení a tak máte zajištěný komplexní servis. Dobré je rovněž vědět, že se na firmu můžete obrátit kdykoli, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, v rámci řešení krizových havarijních situací.